Приезд митрополита Ювеналия в ГП Андреевка. 03.2014